Terug

Actie “Houd hen in balans”

Actie “Houd hen in balans”

Vondeloord is een Odd Fellow camping. De idealen die wij nastreven proberen wij ook op Vondeloord uit te voeren. Het omzien naar elkaar is daar een onderdeel van. Dit gebeurt niet alleen op het kamp, maar ook er buiten. In het verleden zijn er op Vondeloord verschillende actie geweest t.b.v. instanties zoals het Anneko van der Laanhuis en hetJutterspad. Eerder waren er al bewoners van Vondeloord die het voortouw hadden genomen voor vakantieweken op Vondeloord voor gehandicapte kinderen en oorlogsslachtoffers. Deze laatste kampen, Ofinka en Moveo, hebben jarenlang plaatsgevonden op Vondeloord waarbij bewoners hun huisje belangeloos beschikbaar stelden en meehielpen met de organisatie.

In 2006 heeft Vondeloord een grote actie gehouden t.b.v. de muziekblaastherapie van Heliomare. Deze actie “Geef de mensen lucht” krijgt in het jubileumjaar een vervolg. Verschillende bewoners hadden het idee opgevat om een goed doel te koppelen aan ons jubileum. Ook de organisatie had dit voor ogen en al snel was het duidelijk dat met  Heliomare contact zou worden gezocht voor een doel waarvoor Vondeloord zich sterk zou kunnen maken.

In eerste instantie wilde de organisatie eenbetere strandopgang voor mensen in een rolstoel realiseren. Zoals iedereen weet is er nu een mooie stelconplaten boulevard aangelegd waarbij je kunt lopen vanNoord naar Zuid en een stuk naar het Paviljoen Noord. Maar om naar de zee te gaan moeten de mensen een behoorlijk stuk afdalen door het mulle zand wat een behoorlijke opgave is. En zeker wanneer je weer terug moet. Als dat al voor de mensen die goed ter been zijn lastig is, hoe moeilijk is het dan voor mensen ineen rolstoel of met krukken. Vandaar dat wij hier een oplossing voor wilden zoeken.

Tijdens de gesprekken die gevoerd werden met Heliomare werd duidelijk dat de gemeente Beverwijk hier toestemming voor moest geven. Er is daarom contact gezocht met de gemeente Beverwijk of dit mogelijk was. Mede door onze inbreng zag de gemeente in dat dit eigenlijk een zaak is voor hen en niet voor een actie waardoor besloten is dat zij deze realisatievoor hun rekening nemen. Als alles goed gaat zal dit in 2020 klaar zijn waardoor Heliomare hier veelvuldig gebruik van zal maken waardoor hunSUP-therapie geoptimaliseerd kan worden.

Deze therapie zal daardoor behoefte hebben aanmeer SUP-pakken, boards en kano’s. Vondeloord wil zich hier sterk voor maken en daarom zal de actie die gekoppeld wordt aan het jubileum, hiervoor houden,g enaamd “Houd hen in balans”.

Meer over deze actie kunt u lezen onder het kopje “Houd en in balans” die op de site aan de rechterzijde te vinden is.