Terug

Jubileumprogramma Vondeloord 2021

Jubileumprogramma Vondeloord 2021

Beste Vondeloorders.

Het jubileumseizoen 2021 gaat beginnen!

U kunt zich vanaf nu gaan inschrijven voor het jubileumprogramma 2021. U kunt hier de programma-onderdelen, het programma en het inschrijfformulier downloaden.

U kunt ons het meest helpen door deze zo snel mogelijk in te vullen, mits u natuurlijk aan een activiteit wilt deelnemen.

De betaling gaat weer via een tikkie of per bank.  

Opgeven kan per WhatsApp door een foto te maken van het ingevulde inschrijfformulier of in de app aan te geven waaraan u meedoet of het inschrijfformulier ingevuld retour te zenden per mail of af te leveren bij ons op Vondeloord.

Wij wensen iedereen een geweldig mooi seizoen toe, waarbij wij hopen op zonnige maanden zonder corona-zorgen.

Betty en Peter