Terug

Uitstel is geen afstel

Uitstel is geen afstel

Beste Vondeloorders,

De laatste persconferentie van vrijdag 9 juli jl. heeft voor de viering van het jubileum van Vondeloord ernstige gevolgen gekregen. Waar wij al bang voor waren werd door de RIVM met wie wij contact gezocht hadden, bevestigd. De maatregelen die genomen waren door de overheid zorgen ervoor dat alle activiteiten die dit jaar gepland waren t.b.v. het jubileum geen doorgang kunnen vinden. Wij beseffen terdege dat dit voor iedereen toch wel rauwop het dak valt. Maar de gezondheid van ons allen is meer waard dan de viering van het jubileum. Bovendien is het jubileum niet uit beeld. Wij hebben namelijk besloten in overleg met het bestuur en de commissie om alle activiteiten een jaar uit te stellen, waarbij alles zoveel mogelijk in dezelfde periode zal plaatsvinden. Hierbij alvast de data:

23 juli brood en spelen. 6 augustus feestavond, 14 augustus zeskamp, 20 augustus charity, 27 augustus reünie, BBQ en speciale jubileumavond en 28 augustus open tent bijeenkomst. Er zullen nog meer activiteiten plaats vinden, maar dat horen jullie in het voorjaar.

Voor veel (oud)Vondeloorders was het jubileumweekend een feest om naar uit te kijken omdat zij op die dag weer eens op Vondeloord zouden komen en oude bekenden konden ontmoeten. Hier zullen zij dus nog een jaartje op moeten wachten. Alle opgaves die gedaan zijn, blijven staan voor volgend jaar. Dus als iemand zich bijvoorbeeld opgegeven heeft voor de reünie en de BBQ en zij hebben dat betaald, dan is dat voor 2022 gewoon geldig. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere activiteiten waar mensen zich voor hadden opgegeven. Wat dit jaar wel gedaan zal worden, is de uitgifte vanhet jubileumboek. Dat willen wij jullie niet onthouden. Zo is het jubileum toch een beetje bij ons en kunnen wij ons al een beetje opwarmen voor volgend jaar door het boek. De datum hiervoor zult u t.z.t. van ons horen, maar wij verwachten dat dit in het weekend van 7/8 augustus zal zijn waarbij het afhankelijk is van de weersomstandigheden omdat dit buiten gehouden zal worden.

Tijdens deze boekuitreiking zal er ook nog een kleine loterij plaatsvinden, een houdbaarheidsloterij 2, hiervoor hoeft u geen loten te kopen, die krijgt u van ons bij het boek als pleister op de wond. Wij hopen dat u begrip heeft voor het besluit dat wij met pijn in ons hart genomen hebben en spreken de wens uit dat wij volgend jaar alles kunnen vieren wat dit jaar onmogelijk is en “wat zeker geen mosterd na de maaltijd zal zijn”.

 

Peter en Betty Schoen, namens de jubileumcommissie