Bestuur

Bestuur van de kampeervereniging Vondeloord bestaat uit;

Voorzitter

Louis Verhoef

Vice voorzitter

Adri Spils

Secretaris

Gea Bosma

Penningmeester

Ernst Schouten

Commissaris van terrein & materiaal

Jos van Kooten

Bouw- en Taxatiecommissie

Mart Engel, Herman de Graaff en Hans van Dam

Commissaris van sociale zaken

Deana de Graaf

Commissaris van activiteiten

Peter Schoen

Kascommissie

Kees Hoenderdos

Luc Bronkhorst

Reserve kascommissielid

Abel Kruisdijk

Kandidaat worden?

Leden van de vereniging kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie voorstellen of zichzelf hiervoor opgeven, mits dit uiterlijk twee dagen voor de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden en bij de secretaris schriftelijk is kenbaar gemaakt. De kandidaat zal wel, indien gevraagd, de functie dienen te aanvaarden.

Statuten Vondeloord

Indien u onze statuten wilt ontvangen dan graag een mail naar de secretaris

campingvondeloord@ziggo.nl

Beheerders

Ton en Nelleke van Esveld

Ton en Nelleke van Esveld

Van Oldenborghweg 32

1949 CJ Wijk aan Zee

06-53331366

campingvondeloord@ziggo.nl