Bestuur

Bestuur van de kampeervereniging Vondeloord bestaat uit;

Voorzitter

Jaap Jan Landsaat

Vice voorzitter

Rob Boeijenga

Secretaris

Tom van der Meij

Penningmeester

Ernst Schouten

Commissaris van materiaal

Jos van Kooten

Communicatie & automatisering

Ad Warmerdam

Commissaris van sociale zaken

Bert Abbas

Commissaris van activiteiten

Geeske Schoen, Geja van Dam en Hilda Boer

Kascommissie

Ko Landsaat (uittredend 2019) en

Kees Hoenderdos

reserve kascommissielid

Gea Bosma (intredend 2019)

Kandidaat worden?

Leden van de vereniging kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie voorstellen of zichzelf hiervoor opgeven, mits dit uiterlijk twee dagen voor de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden en bij de secretaris schriftelijk is kenbaar gemaakt. De kandidaat zal wel, indien gevraagd, de functie dienen te aanvaarden.

Statuten Vondeloord

Indien u onze statuten wilt ontvangen dan graag een mail naar de secretaris

campingvondeloord@ziggo.nl

Beheerders

Ton en Nelleke van Esveld

Ton en Nelleke van Esveld

Van Oldenborghweg 32

1949 CJ Wijk aan Zee

06-53331366

campingvondeloord@ziggo.nl