IOOF

Interesse voor de wereld om ons heen

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Odd Felows

Odd Fellows stimuleren en inspireren elkaar tijdens de bijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden. De uitwisseling van gedachten in een sfeer van openheid draagt bij tot zelfontplooiing en leidt tot nieuwe inzichten. Wij worden dus letterlijk wijzer van ons lidmaatschap. Afkomst, opleiding, intelligentie of maatschappelijke positie vinden wij niet zo belangrijk; het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven.

Odd Fellows